کاتم

در زندگیِ روزمره‌ی همه ما عناصر طبیعت روز به روز بیشتر از قبل رنگ می‌بازن. اگر در شهرهای مدرنِ امروزی هم به یکی ‌از آن ها بربخوریم، بی‌توجه از کنارشون رد میشیم.
به همین خاطر کاتم اشکالِ منحصر به فردِ موجوداتِ در حال نابودی رو به یادگار می‌گیره تا با آثارش پُلی میان انسان و طبیعتِ فراموش شده بسازه، و با کمک از ذاتِ آفرینش، روزنه امیدی برای بازگشت ما به هویتِ دور افتاده خودمون باشه. همچنین کاتم با حفظ اصالتِ طبیعت، عناصر موجود در جهان رو در قالبی نو ترکیب می‌کنه تا به مفهومِ رابطه‌ی انسان و طبیعت رنگ و بویی تازه ببخشه، و در کنار ارائه زیبایی‌شناسیِ خاص خودش، معنای جدیدی در هنرهای کاربردی خلق کنه.

مجموعه هرمز


مجموعه هرمز با الهام گرفتن از جاذبه های طبیعی جزیره ی زیبای هرمز طراحی و ساخته شده

هر اثر از مجموعه هرمز تک نسخه است